דף הבית

הארגון  לקידום מעמד מנהל בית הספר, "גב לחינוך - העורף של מנהלי בתי הספר בישראל" היא עמותה רשומה אשר הוקמה על ידי בני זוגם של מנהלי ומנהלות בתי הספר, במטרה לדאוג לזכויותיהם של מנהלי בתי הספר ומשפחותיהם.

אנו, בני ובנות הזוג של מנהלי בתי הספר ומנהלי בתי ספר בעבר, נטלנו על עצמנו לפעול במסירות וללא לאות, באמצעות הארגון, למען קידום מעמדם, רווחתם וזכויותיהם המשפטיות והכלכליות של מנהלי בתי הספר בישראל.
הארגון ידרוש להיות חלק מכל משא ומתן הנוגע לתנאי עבודתו ושכרו של המנהל בבית הספר.

האתר משמש כבית וכבמה למנהלי בתי הספר ולבני משפחתם, האתר פתוח לכל דעה בצורה חופשית וללא צורך בהזדהות.

 


 

הטובים לסילוק מהמערכת...
1.     מנהל בית ספר משתכר פחות ממורה...
2.     מנהל בית ספר מיועד לסילוק מהמערכת... 

היסטוריה
1.     מנהל היה מורה שקיבל תוספת גמול ניהול
2.     מנהל היה אחראי פדגוגי בלבד על בית הספר
3.     מנהל המשיך ללמד מספר שעות בכיתה
4.     לאחר 8 שניה היה המנהל זכאי לגרירת גמול ניהול אם חזר להוראה

 אופק חדש
1.     מנהל מוצב בטבלת שכר נפרדת
2.     מנהל מתעסק ברוב זמנו בניהול כלכלי של בית הספר ללא כל הכשרה מתאימה
3.     מנהל מלמד בכיתות כסרח לתקופה היסטורית, ללא כל מטרה
4.     המנהל ננעל בדרגתו כמורה ואם חוזר להוראה חוזר למקום שעזב
5.     המנהל לא מקבל אחוז ותק כל שנה כמורה, שכרו נשחק בכל שנה.
6.     למנהל אין קביעות, לאחר 10 שנים מיועד להעברה לבי"ס אחר.

 עובדות
1.     מנהל עובד 40 ש"ש, מורה 36 ש"ש
2.     שעת מורה 45 דקות, שעת מנהל 60 דקות
3.     מורה לא עובד בחודשיים חופש ומקבל שכר, המנהל נמצא בחופשה רק חודש... ולא מקבל שכר.
4.     למנהל אין הגנה משפטית כמו עובד מדינה (כל עלות תביעה תהיה מכיסו) והוא חשוף לתביעות אישיות.
מנהל בית ספר נזקק לפסיכיאטר צמוד ?
מחקרו של פרופ' יזהר אופלטקה "עומס בעבודת מנהל בית הספר"


פניה לנשיא בית משפט השלום בתל אביב השופט אביחי דורון 27.10.16


אחריות פלילית של המנהל - דיון בוועדת החינוך 16.11.16 חוק ניהול עצמי
(החוק עבר בקריאה ראשונה בכנסת)

כך מטפל משרד החינוך במנהל שלא עמד בחוק המכרזים... בעתיד הוא יישב בכלאעיתון הארץ - אור קשתי

מדינת ישראל נגד מנהלי בתי הספר (תביעה פלילית)

טבלאות שכר עובדי המדינה עם תוספת וותק

הסכם המנהלים החדש


רמת מורכבות ישנה לכל בית ספר תשע"הריסוק המנהל כבסיס לרפורמה

 
ההצעה של גב לחינוך לשכר המנהל ותנאי העבודה בניהול העצמי
 
 

תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
1.
יישר כח למקימי האתר  (ל"ת)
13/05/17 09:59
מאת: מנהלת חט"ב
תפריט דף הבית